Vanaf 24 mei staat één MAX bij De Toel in Nes en een tweede bij De Stelp in Hollum. Leer hierover het artikel van Persbureu Ameland. Met de inzet van deze MAX Mobielen wil de gemeente Ameland de mobiliteit van oudere en mindervalide mensen bevorderen, zodat zij onderdeel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij.