De Valuas Zorggroep doet graag iets extra voor haar bewoners. Bij de locatie Boarnsterhim State is een MAX Mobiel gestationeerd. Met een vrijwillige chauffeur kan een bewoner een ritje in de mooie omgeving reserveren. In deze video ziet u hoe een bewoonster geniet van zo’n ritje op een mooie voorjaarsochtend.

In deze “EnRoute” leest u een interview met de vrijwillige chauffeur.