Pilot met 50 voertuigen in Noord-Nederland

In 2016 is in Noord-Nederland een pilot van start gegaan waarbij vijftig MAX Mobiel-en worden ingezet in samenwerking met gemeenten en diverse zorgpartijen. Het doel is om de mobiliteit bij oudere en minder valide mensen te bevorderen. Onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij, ook als je ouder wordt, kan bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van mensen.

De tweepersoons voertuigen zullen in de pilot ingezet worden bij korte ritten binnen de gemeente zoals een bezoek aan de kapper, huisarts of ziekenhuis. Maar ook om samen met een familielid, vrijwilliger of mantelzorger er op uit te gaan en “even iets anders te doen”. Bijvoorbeeld een kort familiebezoek of het halen/brengen i.v.m. deelname aan activiteiten in de omliggende wijken.

De 50x MAX Mobiel blijven gedurende de pilot van zes maanden in eigendom van Max Mobiliteit.

Alle ritten tijdens de pilot worden gedocumenteerd. Max Mobiliteit wil tijdens de proef zoveel mogelijk gebruikersdata verzamelen om te bepalen in welke behoefte de wagentjes voorzien.

Ervaringen met de MAX Mobiel

Aan enkele zorginstellingen, die meedoen met de pilot, is gevraagd naar hun ervaringen. Lees hieronder hun verhaal…

Ervaringen van Boarnsterhiem State in Oldeboorn
Ervaringen Wijkvereniging Bilgaard in Leeuwarden
Ervaringen Stichting NiKo in Alkmaar
Kennismaking met de MAX op Ameland
Kennismaking met de MAX bij Rispinge, Drachten
Feestelijke ingebruikname MAX in Selwerd, Groningen

Gemeenten, Zorginstellingen en Wijkverenigingen

Heeft u als gemeente, zorginstelling of wijkverenigingen interesse om deel te nemen aan de pilot? Neemt u dan contact met ons op of verstuur het contactformulier.